INOS RICHTER - Prodej a doprava kameniva, dodávky stavebních hmot, zemní a stavební práce

Switch to desktop

Skládkování a recyklace

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:

  • odvoz a uložení zeminy a stavebního odpadu
  • recyklace stavebního odpadu
  • deponie