INOS RICHTER - Prodej a doprava kameniva, dodávky stavebních hmot, zemní a stavební práce

Switch to desktop

Zemní práce a demolice

Nabízíme provedení zemních a skrývkových prací vlastní technikou, včetně odvozu zeminy a vytěženého materiálu vlastními dopravními prostředky s možností třídění materiálu a uložení na deponie.

Jedná se zejména o tyto druhy prací:

  • výkopy
  • násypy
  • skrývky
  • rekultivace
  • stabilizace zemin
  • svahování
  • skládkování materiálu