top of page
lcuv3u.jpeg

O společnosti

Společnost INOS RICHTER s.r.o. vznikla v roce 1994. Jsme dynamická a dlouhodobě rostoucí firma, jejíž rozsah činností sahá od prodeje a přepravy kameniva přes zemní práce až po stavby. Na druhou stranu zároveň stále zůstáváme českým rodinným podnikem. V současnosti stojí v čele společnosti Ing. Pavel Richter.

 

Od zajištění materiálu po stavbu

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zemních prací. Prodáváme a zprostředkováváme prodej kameniva a recyklovaných materiálů. Nabízíme přepravu vlastními sklápěcími vozy a soupravami – jak stavebních materiálů, tak např. sypkých hmot či živičných směsí. Vlastní technikou také zajišťujeme mj. zemní a skrývkové práce, stavby (např. konstrukčních vrstev vozovek) či opravy komunikací.  V neposlední řadě provádíme profesionální demolice, a to železobetonových, betonových, zděných i materiálově různorodých konstrukcí, včetně odvozu a odborné recyklace či uložení sutí.

 

Konkrétně vám například můžeme nabídnout demolice mostů, starých budov, odklizení, odvoz a ekologickou likvidaci suti, zarovnání a přípravu vzniklé volné plochy i dodání nového potřebného stavebního materiálu.

 

Kompletní přehled rozsahu prováděných činností najdete v části Služby.

 

Profesionalita na prvním místě

 

Politika jakosti je naší nejvyšší prioritou. Rostoucí počet zakázek i zaměstnanců, větší množství vybavení a zvyšující se obrat pro nás rozhodně nejsou signálem k tomu, abychom se přestali dále posouvat. Naopak na sebe neustále klademe vyšší nároky a vždy pracujeme na zefektivňování a prohlubování celého procesu kontroly kvality.

 

Během realizace zakázky dodržujeme nejpřísnější standardy jakosti. Dbáme na důslednou prevenci vad, kterou logicky preferujeme před jejich odstraňováním. Vždy je také naším cílem dosáhnout shody s požadavky norem ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 14001.

 

Pokaždé usilujeme o řádné dokončení zakázky, a to v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě. Vlastní profesionální strojní vybavení je pochopitelně pouze jedním dílkem skládačky – klíčoví jsou naši pracovníci. Při výběru zaměstnanců jsou pro nás zásadní jejich zkušenosti, schopnosti a odbornost. Všichni jsou způsobilí a vyškolení k tomu, aby stroje obsluhovali správně a bezpečně a vykonávali dané úkoly přesně tak, jak je v daném případě potřeba. Naše zaměstnance průběžně školíme, vzděláváme a motivujeme, abychom s jejich pomocí mohli neustále udržovat nejvyšší požadavky na kvalitu.

 

Společenská odpovědnost

 

Zemní práce jsou oborem, který je založený na využívání přírodních zdrojů a který má vliv na životní prostředí. Jsme si toho vědomi a záleží nám na tom, abychom se při našich činnostech chovali ve všech případech nejen v souladu s předpisy a zákony (českými i unijními), ale abychom i nad rámec těchto opatření vždy postupovali co možná nejšetrněji a s minimálními nežádoucími dopady.

Přírodní zdroje využíváme s rozumem, vyhýbáme se vážnému narušování ekosystému a minimalizujeme produkci škodlivých odpadů, jež by mohly unikat nebo by byly ukládány zpět do přírodního prostředí.

 

Zavázali jsme se neustále zlepšovat náš environmentální profil a snažíme se o důslednou prevenci znečišťování životního prostředí. O dodržování veškerých opatření dbají také naši zaměstnanci a celou naši environmentální politiku pravidelně přezkoumáváme a revidujeme, aby odpovídala nejen platným zákonům, ale také odrážela aktuální trendy a přístupy.
 

O společnosti: About
bottom of page