top of page
lcuv3u.jpeg

Služby

Od zajištění materiálu po stavbu

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zemních prací. Prodáváme a zprostředkováváme prodej kameniva a recyklovaných materiálů. Nabízíme přepravu vlastními sklápěcími vozy a soupravami – jak stavebních materiálů, tak např. sypkých hmot či živičných směsí. Vlastní technikou také zajišťujeme mj. zemní a skrývkové práce, stavby (např. konstrukčních vrstev vozovek) či opravy komunikací.  V neposlední řadě provádíme profesionální demolice, a to železobetonových, betonových, zděných i materiálově různorodých konstrukcí, včetně odvozu a odborné recyklace či uložení sutí.

Konkrétně vám například můžeme nabídnout demolice mostů, starých budov, odklizení, odvoz a ekologickou likvidaci suti, zarovnání a přípravu vzniklé volné plochy i dodání nového potřebného stavebního materiálu.

Služby: About
zemni-prace.jpg

Zemní práce

demolice.jpg

Demolice

Stavby

stavby.jpg

Doprava 

11011198_146267949040249_608487437326644
Služby: Industries
bottom of page